Tiền thân của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thành lập ngày 09/9/1982. Qua các lần nâng cấp lên Trường Trung học (1986), Trường Cao đẳng (2001), đến ngày 23/02/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg thành lập HUFI. Trường đang thực hiện sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển dịch vụ phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế trên hệ giá trị cốt lõi “Nhân văn – Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới” và triết lý giáo dục “Học tập chủ động, làm việc sáng tạo, sống có trách nhiệm” để hướng đến đạt tầm nhìn “phát triển Trường trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của quốc gia”. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ - giảng viên, đầu tư trang thiết bị tốt nhất cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, Nhà trường còn quan tâm tới việc cung cấp các dịch vụ đào tạo có chất lượng cao cho hàng chục ngàn người học từ khắp mọi miền trong cả nước. Người học của Trường được trang bị năng lực ngoại ngữ và tin học cũng như các kiến thức bổ trợ: kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, phương pháp tự học, phương pháp nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Nhờ mối quan hệ gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp nên hàng năm qua các đợt khảo sát, số lượng người học tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt tỉ lệ trên 90%, trong đó nhiều cựu người học được làm việc tại các doanh nghiệp theo đúng ngành nghề đào tạo, được đơn vị sử dụng đánh giá cao hơn so với các cơ sở giáo dục đại học khác.