Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tuần sinh hoạt công dân sinh viên

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022), cụ thể như sau:

Kế hoạch số 411/KH-DCT về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Kế hoạch số 411/KH-DCT về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 482/KH-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022;
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ...

Phản hồi kết quả đánh giá học phần sinh hoạt CDSV giữa khóa năm học 2020-2021

Phản hồi kết quả đánh giá học phần sinh hoạt CDSV giữa khóa năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 13/5/2022, Nhà trường đã công bố kết quả thi kết thúc học phần sinh hoạt giữa khóa năm học 2020-2021 (thi theo hình thức trắc nghiệm online trên phần mềm), tiếp nhận thông tin phản hồi của sinh...

Thông báo số 369/TB-DCT về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo số 369/TB-DCT về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 như sau:

Kết quả thi kết thúc học phần sinh hoạt giữa khóa năm học 2020-2021 (thi theo hình thức trắc nghiệm online trên phần mềm)

Kết quả thi kết thúc học phần sinh hoạt giữa khóa năm học 2020-2021 (thi theo hình thức trắc nghiệm online trên phần mềm)

Thực hiện kế hoạch năm học, Nhà trường thông báo về kết quả thi kết thúc học phần sinh hoạt giữa khóa năm học 2020-2021 (thi theo hình thức trắc nghiệm online trên phần mềm) như sau

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, năm học 2021-2022

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt và kiểm tra đánh giá lại đối với Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, năm học 2021-2022

Căn cứ quy định về việc tham gia học tập, sinh hoạt tại Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định 515/QĐ-DCT, ngày 16 tháng 3 năm 2021); Căn cứ tình hình triển khai...

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...