Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Tuần sinh hoạt công dân sinh viên

Văn bản

Kế hoạch số 88/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa, năm học 2021 - 2022

Kế hoạch số 88/KH-DCT về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa, năm học 2021 - 2022


Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV), trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV giữa khóa, năm học 2021 - 2022 như...

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm học 2021 - 2022

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm học 2021 - 2022

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV), trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khóa, năm học 2021 - 2022 như sau:

Tài liệu hướng dẫn sinh viên thi trắc nghiệm trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sinh viên thi trắc nghiệm trực tuyến

Bắt đầu từ năm học 2021-2022 HUFI triển khai hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Để thực hiện tốt quy trình thi, Nhà trường biên soạn tài liệu hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến như sau

Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - HSSV

Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - HSSV

Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - HSSV
tại Hufi được ban hành dựa trên Quyết định 515/QĐ-DCT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh về việc tham gia học tập,...

Quy trình tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV

Quy trình tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV

Quy trình tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV tại Hufi được ban hành dựa trên Quy định về việc tham gia học tập, sinh hoạt tại Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (Ban hành theo...

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, năm học 2021 - 2022

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa, năm học 2021 - 2022

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân -...

1 2 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...