Quãng thời gian của sinh viên trôi qua rất nhanh. Trong thời gian ngắn đó sinh viên phải học tập, rèn luyện và trải nghiệm rất nhiều để có thể đạt được chuẩn đầu ra đầy đủ về phẩm chất, kỹ năng và kiến thức để đáp ứng với thị trường lao động. Đây thực sự là một thách thức đối với các bạn sinh viên. Do do ngay từ những ngày đầu tiên dưới mái trường đại học, sinh viên phải xây dựng cho mình một lộ trình học tập hiệu quả trên nền tảng có một niềm tin vững chắc về con đường mình đã lựa chọn.

Chuyên đề “Vững tin tiến bước” là sự định hướng, lời nhắn gửi và là tâm huyết của các thầy cô giáo HUFI cho các bạn tân sinh viên nói riêng cũng như sinh viên HUFI nói chung.

Các nội dung chính của chuyên đề này:

1) Những điều nhắn gửi tân sinh viên: những điều đang chờ sinh viên ở phía trước; giá trị của việc xác định rõ niềm tin, động lực, mục tiêu và hành động.

2) Xây dựng niềm tin: tin vào ngành đã lựa chọn, tin vào môi trường mình đã lựa chọn và tin vào chính mình.

3) Phát triển động lực: học để làm gì? Các tạo động lực.

4) Thiết lập mục tiêu: nguyên tắc thiết lập mục tiêu; tân sinh viên cần xây dựng những mục tiêu nào?

5) Hành động để thành công: Hành động như thế nào để đạt mục tiêu?