Học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng đang trong giai đoạn phát triển thể chất, tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy có thể coi Trường học là nơi để tập trung nâng cao sức khỏe, thay đổi hành vi lối sống cho thế hệ tương lai của đất nước thông qua giáo dục sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống, cải thiện môi trường học tập, điều kiện chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Chính vì thế, công tác y tế học đường có một vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tuyến ban đầu cho học sinh, sinh viên - những thế hệ tương lai của đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, HUFI đã có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất, đội ngũ và chất lượng dịch vụ y tế học đường trong các lĩnh vực như: chăm sóc sức khỏe thường xuyên; chăm sóc sức khỏe định kỳ; truyền thông y tế học đường; triển khai các loại hình BHYT, BHTN; công tác y tế dự phòng, …

Cho đến nay, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho HSSV trong Nhà trường đang dần từng bước đi vào nề nếp. Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Các điều kiện vệ sinh trường học đang dần cải thiện đáng kể. Công tác phòng, chống dịch, bệnh, đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm ngày càng được chú trọng. Công tác y tế trường học đang góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện cho HSSV.