Định vị bản thân là cách bạn nắm bắt được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, biết rõ năng lực tiềm ẩn bên trong chính bản thân bạn, từ đó phát huy toàn bộ những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu bên trong con người bạn, xây dựng nên thương hiệu của cá nhân bạn!